Werkwijze

Onze werkzaamheden verdelen wij onder in fases. Klik op een van de fases voor een omschrijving van de bijbehorende werkzaamheden. Dit is een algemene omschrijving; per project overleggen wij met de opdrachtgever wat de beste aanpak is en kan eventueel van deze fasering afgeweken worden.

 

Nieuwsgierig geworden?

Voor het voeren van een oriënterend intakegesprek en het schrijven van een offerte berekenen wij geen kosten.

1. ONTWERP

in-architectuur-workshop5Deze fase laten we voorafgaan aan het ontwerpproces als het belangrijk is eerst de randvoorwaarden duidelijk in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn naar de haalbaarheid van het programma van eisen in de beschikbare ruimte. Ook hebben wij een workshop ontwikkeld waarin samen met de opdrachtgever op creatieve wijze de uitgangspunten voor het ontwerp worden vastgesteld.

in-architectuur-coolhaven-tekeningzolder2

Deze fase is gericht op de ideevorming en het presenteren van de ideeën. Wij presenteren altijd middels platte én ruimtelijke tekeningen. Ook voor de kosten en de planning maken wij in deze fase een inschatting.

De opdrachtgever krijgt een duidelijk beeld van de mogelijkheden binnen zijn randvoorwaarden.

in-architectuur-ZwanSUKeuken2Tijdens deze fase werken we de ideeën verder uit en bepalen we de toe te passen materialen en kleuren. Constructieve en installatietechnische randvoorwaarden intergreren we in het ontwerp.

Ook na deze fase presenteren we het plan in ruimtelijke beelden en stellen we de kostenraming en de planning bij.

2. UITWERKING

in-architectuur-MB-voorgeveltek

Indien nodig verzorgen wij de aanvraag bouwvergunning bij de gemeente en onderhouden hierover het contact met hen. Alle voor de bouwaanvraag benodigde berekeningen en rapportages kunnen wij verzorgen.

Indien nodig verdedigen wij het plan bij de welstandscommissie.

IN-architectuur-Caroben-dakopbouw-doorsnede

Dit is de fase waarin het plan wordt uitgewerkt tot in detail. We maken werktekeningen en schrijven een bestek of technische omschrijving waarin alle onderdelen worden gespecificeerd.

Na deze fase is het plan zover klaar dat uirtvoerende partijen hierop kunnen aanbieden.

3. REALISATIE

We zoeken naar geschikte partijen om het plan uit te voeren. Dat kunnen aannemers zijn, maar ook meubelmakers of projectinrichters. We geven hen inlichtingen over het plan en voeren prijsonderhadelingen met hen. Voor de opdrachtgever maken we een overzicht van de aanbiedingen en adviseren met welke uitvoerende partij we het beste in zee kunnen gaan.

Tijdens de bouw

Tijdens de bouw

Tijdens de uitvoering controleren we regelmatig de kwaliteit van het werk. We organiseren de bouwvergaderingen en notuleren deze.

We beantwoorden de vragen van de uitvoerende partijen en zoeken naar oplossingen voor zaken die tijdens de bouw naar voren komen.